Almars Gård

Längs Klarälvens strand beläget i den anrika miljön på Almar finns verksamheterna Noll54 Interiör, Klemners Studio, Almars – En del av Great Event of Karlstad samt Kristines i den hundraåriga ladugården. Ladugården ägs och drivs av Kenneth och Gunni Larsson med familj, som även bor på gården.

Almar är det hemman i Grava socken som först är omnämt i skrift. Det är i ett brev från 1287 där hertigen och biskopen Bengt i Linköping (han var f.ö. son till Birger Jarl) skänkte Almar till Varnhems kloster, som då tillhörde Skara domkapitel. Kyrkan ägde Almar tills Gustav Wasa drog in egendomen till staten 1548 och i vars ägo hemmanet förblev till 1649 då drottning Kristina beslöt att Almar skulle vara prästebol åt kyrkoherden i Grava.

Att präster har bott på Almar finns det redan på 1630-talet en notering om. Efter att ha varit prästers bostad i nära 400 år avslutades traditionen 1985 då siste prästen flyttade ut från Almar. Den byggnad som idag är f.d prästgården är i sin ursprungliga del från tiden omkring 1700. Ladugården byggdes 1905-06 och renoverades 1981.

Ägarna till Almars gamla prästgård är Gunni och Kenneth Larsson, som flyttade dit 1997 med familj. Ladugården köptes in ett år senare, varav delar av den byggdes om till Butiken på Landet nästföljande år. Butiken drevs av Gunni i nästan 15 år, och senare tillsammans med dottern Eva Gustafsson tills dess att den upphörde lördagen den 14 augusti 2021.

2012 invigdes loftet, som renoverats till största delen av Kenneth och medarbetare året innan. Loftet hyrs ut som tillställningslokal för t.ex. konferenser och bröllop.

Välkommen till Almars Gård!