Vi välkomnar varmt Rosette till gården med hennes företag Pen & Paper! Rosette gör modern kalligrafi, s.k. Lettering.

Här hittar du pennor, papper och produkter med det skrivna ordet i centrum.
Du kan också köpa tjänsten att få något skrivet snyggt. Det kan vara placeringskort, kuvert till reklamutskick eller inbjudningkort, namn på diplom eller liknande.
Kategorier: Almars Gård